Glasanje za set simbola

ballot

Globalni Simboli imaju kolekciju skupova simbola i sustav glasovanja koji je dizajniran kako bi se omogućilo vlasnicima setova simbolada provjere da li su korisnici zadovoljni sa dizajnom svojih simbola. Simboli imaju višejezične oznake izgrađene oko koncepata koji povezuju proces razvrstavanja i dizajnirani su pomoću mnogo različitih stilova.

Slajdovi u nastavku pružaju uvod o tome zašto mislimo da biizgradnja seta simbola (kao sesija glasovanja kroz koje se pravi izbor  simbola) trebala biti participativni proces pri izradi sustava za Augmentativnu  i alternativnu komunikaciju (AAC).

Preuzmite slajdove AAC sustav glasovanja

Sustav glasovanja se temelji na novostvorenim nacrtima setova simbola kao nizovima anketa, gdje birači mogu odlučiti da li su simboli  prihvatljivi. Od sudionika se traži da pogledaju svaki simbol i ocjene ga  na skali 1-5, gdje je 1 „u potpunosti neprihvatljiv” i 5 je „potpuno prihvatljiv”. Kriteriji su:

 1. osjećaji o simbolu u cjelini (neposredna reakcija, ikoničnost, transparentnost, jednostavnost prepoznavanja)
 2. predstavlja riječ ili izraz (referent / koncept)
 3. Kontrast boja (skica i boja se koristi za jasnoću i slabovidne osobe)
 4. kulturna osjetljivost (nije  uvrijedljiv, prikladnost i relevantnost)

Praćeno  općim komentarom o idejama koje nisu navedene u gornjem popisu, kao što su veličina ili pozadina i sl.

voting system

Kada analiziramo rezultate, ako simbol dobije rezultat od samo 3,5 utvrdili smo da  vjerojatno treba biti vraćen grafičkom dizajneru, da se o njemu još treba pričati nakon čega se ponovo stavlja na glasanje, , da bi se ponovo razmotrio nakon što su napravljene promjene.

Počnite praviti svoju  prvu anketu odabirom Prijavise ili Prijavite se u gornjem izborniku na web stranici. ( Https://globalsymbols.com/ )

Koristite  izbornik jezika  na podnožju stranice (dno izbornika) ako trebate web stranicu prevedenu.

Prijava ili Registracija:

 1. Odaberite Prijavite se u glavnom izborniku
 2. Ispunite obrazac i odaberite Prijavite se gumb
 3. Imajte na umu da nijedan od vaših podataka neće biti svjesno podijeljen sa drugim organizacijama, tvrtkama ili pojedincima.
 4. Ako ste se već registrirali, odaberite Prijava na vrhu ili dnu stranice, a onda ćete biti upitani za svoju e-mail adresu i lozinku.
 5. Odaberite Zaboravili ste lozinku? Ako ste izgubili svoju lozinku ili želite novu. Biće vam  poslate upute za ponovno postavljanje lozinke putem e-pošte nakon što ste ispunili svoju e-mail adresu.

 

Moj račun:

 1. Možete promijeniti postavke svog naloga u bilo koje vrijeme odlaskom na Moj nalog na vrhu stranice.
 2. Vaša lozinka može se mijenjati
 3. Možete otkazati svoj nalog s Globalnim Simbolima i svi vaši podaci će biti uklonjeni, uključujući i vaše glasačke ankete, osim ako ne zahtjevate da ih preuzme novi vlasnik .
 4. Kontaktirajte Globalne Simbole putem e-maila hello@globalsymbols.com

browse symbol setBudući da su Globalni Simboli repozitorij symbol,  važno je početi stvaranje seta simbola kako bi napravili anketu za glasanje.

Ime vašeg seta simbola uvijek će vas vratiti na gumb ankete!  

Ako u bilo koje vrijeme zapnete u procesu, jer se sve događa u pregledniku, uvijek možete koristiti gumb za povratak.

Preglednik u gornjem lijevom kutu strelica ili ALT + strelica ulijevo

Izrada skupa novih simbola:

Odaberite Napravite set simbola sa stranice Simbol Setovi.

 1.  Ne morate ispuniti sve detalje u ovom trenutku  osim ispunjavanja Imena skupa simbola i osiguravanja da se zadrži status  objava jer
 2. Vi ćete biti u mogućnosti mijenjati pojedinosti skupa simbola na stranici Symbol Set odabirom ime svog skup simbola i uređivanje
 3. Nakon što ste odabrali Napravite set simbola ispod obrasca možete početi dodavanje novodizajniranih simbola.

Stvaranje novog Simbola:

 1. Odaberite Dodaj simbol, I onda ćete biti u mogućnosti uploadati odabrani simbol iz vlastitog računala / tableta ili online mapi. Molimo koristite .svg ili .png   (savjetuje se 500 x 500 piksela )
 2. Nakon što ste učitali prvi simbol i možete ga vidjeti u skupu simbola, možete nastaviti odabirati Dodaj simbol dok ne budete imali sve nove simbole na mjestu.

Dodavanje novih simbola anketi:

 1. Kako bi napravili anketu za glasače, odaberite svaki simbol pojedinačno, provjerite detalje, uredite po potrebi i dodajte koncept ili promijenite jezik itd. Onda kliknite na Dodaj anketi
 2. Možete provjeriti simbole koje ste dodali anketi tako što ćete odabrati ime Vašeg skupa simbola , zatim odaberite tipkz Ankete  za pomicanje na sljedeću fazu.

Ankete: Plan

Izgradnja ankete za glasače uključuje potrebu da napravite Plan koje simbole ćete odabrati za anketu; Prikupljanje povratnih informacija od sudionika; Vrijeme je da se izvrši Analiza rezultata pomoću Excel list na bilo koji način koji ste izabrali i mogućnost arhiviranja ili brisanja anketa.

 1. Ako u ovoj fazi još niste napravili anketu, sada je vrijeme da se Napravi anketa i vratite se u svoje novonastale simbole pomoću Imena skupa  simbola da biste ih dodali na glasovanje.
 2. Također možete pretražiti druge skupove simbola I  dodati više simbola za glasovanje.
 3. Vidjet ćete rezultate pretraživanja s drugimm okvirom za pretraživanje (search box) koji vam omogućuje da promijenite kriterije pretraživanja ako je rezultat bio nezadovoljavajući
 4. Odabir prikaza simbola nudi više mogućnosti za uređivanje, zajedno sa alternativnim izborom simbola na dnu stranice. Nakon što izaberete Dodaj simbol, pojaviti će se poruka koja vam nudi priliku da dodate više simbola i nakon što imate broj simbola koje želite u svojoj anketi, možete nastaviti odabirom Prikupi povratne informacije

Ankete: prikupiti povratne informacije

 1. Kada prikupljate povratne informacije možete ostaviti anketu otvorenu  bez datuma završetka, ali ako se planira nekoliko sesija glasanja  može biti korisno zatražiti da svatko završi istraživanje do određenog datuma.
 2. Kalendar će se pojaviti kada odaberete strelicu dolje u polju datuma. Ovaj datum se može promijeniti u bilo koje vrijeme.
 3. Odaberite početi prikupljanje povratnih informacija , dobićete  URL (web adresa crvenim slovima) koje možete kopirati i poslati na sudionicima glasovanja. Oni će se morati Prijaviti na web stranici Globalni Simboli kako bi sudjelovali.
 4. Možete provjeriti svoju anketu stavljanjem  URL u vaš preglednik i navigirati kroz niz simbola koje ste odabrali.
 5. Nastavite na sljedeći simbol – vidjet ćete traku napretka iznad polja za ocjenjivanje simbola
 6. Birač može odabrati Prethodno pitanje da promijeni svoje odluke i Save odgovor da ide na sljedeći simbol
 7. Na kraju ankete još uvijek je moguće  Promijeniti svoje odgovore
 8. Vratite se na stranicu ankete radi Analize rezultata

Ankete: analiza rezultata

 1. Moguće je vidjeti individualne odgovore i sve Statistike Simbola online gdje se može smatrati da bilo koji rezultat ispod 3.5 znači da simbol treba redizajnirati.
 2. Slijedite upute za izvoz podataka u Microsoft Excel za vlastitu analizu off line. Vi ćete imati. CSV datoteku s linkovima ka simbolima.

Istraživanja: Arhiviraj ili Izbriši

 1. Ako Arhivirate Anketu koju ste završili, biti ćete u mogućnosti provesti daljnje analize u bilo kojem trenutku. Ako kliknete Brisanje ankete rezultati će biti izgubljeni, ali ne i simboli koji će ostati u nacrtu Skupa simbola imogu se objaviti ili redizajnirati kada je potrebno.

Ove upute su dostupne kao Microsoft Word dokument sa zaslona dočepa

Ako upravljatee obukom o sustavu glasovanja možda ćete željeli napraviti neke ankete za vježbanje glasovanja. Mi smo koristili Microsoft PowerPoint slajdove kao niz simbola o kojima se mora raspravljati ili nekih koji se mogu koristiti za samostalan rad. Međutim, možete ispisati bilo koje ankete direktno iz sesija glasovanja koje su izrađene online od radnih verzija novih skupova simbola.

Imamo odvojene upute kao Microsoft Word dokumente za one koji postavljaju sesije glasanja sa AAC korisnicima i njegovatima koji koriste svoje uređaje , sa onima koji rade sa sudionicima glasovanja na internetu i sa onima koji organiziraju sesije glasovanja pomoću papirnih obrazaca.